Population

Většina Maročanů jsou sunnitští muslimové s berberskými, arabskými nebo smíšenými arabsko-berberskými kořeny. Maroko bylo Berbery obýváno již před 5000 lety.

Arabové dobyli území, které se mělo stát Marokem, v 7. a 11. Století, v té době ještě pod nadvládou různých Byzantinských knížat a římsko-berberských knížectví, která položila základ arabsko-berberské kultuře. Část obyvatelstva jsou Haratinové a Gnawové, jedná se o černou nebo smíšenou rasu „Maročanů“. Marocká židovská menšina se zmenšila na 7000 osob.

Většina ze 1000000 cizinců bydlících v Maroku jsou Francouzi a Španělé převážně pracující pro evropské nadnárodní společnosti. Nedávné studie ukazují jasně, že zde není významný genetický rozdíl mezi arabským a arabsky nemluvícím obyvatelstvem, s důrazem na podobnou situaci ve větší části arabského světa.

Arabizace probíhala především cestou akulturace původního obyvatelstva v průběhu času. Přesto, ve shodě s „European Journal of Human Genetics“ (Evropský časopis pro lidskou genetiku), jsou severozápadní Afričané geneticky bližší Iberům a ostatním Evropanům než subsaharským Afričanům.

Geography

Maroko se nachází na severozápadě Afriky. Na severu je ohraničeno Gibraltarským průlivem a Středozemním mořem, na jihu Mauritánií, na východě Alžírem a na západě Atlantským oceánem. Marocké pobřeží je dlouhé 3500 Km.

Počasí: Převažující ráz počasí je středozemního typu ovlivňovaný ze západu Atlantským oceánem. Ve vnitrozemí je počasí více kontinentální se značnými rozdíly v teplotách. Oblast Atlasu je typická vlhkostí vzduch a často v ní sněží. Počasí na jihu je pouštní.

History

Stručná historie

Maroko bylo od starověku ovlivňováno mnohými kulturami. Každá z nich zanechala nesmazatelnou stopu. Právě díky tomu můžeme mluvit o jedinečném historickém dědictví

 Tolerance a otevřenost

Různé civilizace, které se na území Maroka vystřídaly, ovlivnily naši identitu, což bezpochyby vysvětluje toleranci a otevřenou mysl Maročanů. V Maroku nedochází k žádným kulturním rozporům, ale pouze k setkávání a sdílení.

Berberský původ

Podle pověsti to byl Herkules, kdo stvořil Maroko, když otevřel Gibraltarský průliv. V každém případě je přítomnost lidí prokázána na 300000 let zpět. Země, původně obývaná Berbery, se otevřela Fénickým a Kartaginským vlivům, následně si ji podrobili Římané až do 5. století. Ti zanechali památky, jako je místo ve městě Volubilis zasvěcené blahobytu, který pocházel ze zemědělské výroby. Roku 647 započali Arabové a islám dobývání Maroka.

Království a dynastie

Roku 788 Idriss I., soupeřící s mocí Bagdádu, založil Idrisské království. Poté následovala dynastie Almorávidů, berberských dobyvatelů z jihu, Almohadů, jejichž moc se rozprostírala až do muslimského Španělska, a Merinidů, Berberů z výšin

Různorodé dědictví

Náboženská tolerance, andaluské dědictví a prosperita těchto dynastií vytvořily poklady, které jsou nyní základem kulturního, uměleckého a architektonického bohatství země. Od 16. století arabské říše Saadianského a následně Alavitského původu zajišťovaly jednotu a nezávislost Maroka. Dnes v Maroku vládne Jeho Výsost Král Muhammad VI., korunovaný 30 července 1999; je dvacátým třetím králem v Alavitské dynastii, která se dostala k moci na začátku 17. století. Království zajišťuje jednotu země a vláda Muhammada VI. je ve znamení touhy vybudovat sjednocený a moderní stát, jež respektuje své tradice a svou identitu.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013 Velvyslanectví Marockého království

Realizace: Instalace Joomla