Geography

Maroko se nachází na severozápadě Afriky. Na severu je ohraničeno Gibraltarským průlivem a Středozemním mořem, na jihu Mauritánií, na východě Alžírem a na západě Atlantským oceánem. Marocké pobřeží je dlouhé 3500 Km.

Počasí: Převažující ráz počasí je středozemního typu ovlivňovaný ze západu Atlantským oceánem. Ve vnitrozemí je počasí více kontinentální se značnými rozdíly v teplotách. Oblast Atlasu je typická vlhkostí vzduch a často v ní sněží. Počasí na jihu je pouštní.


Copyright © 2013 Velvyslanectví Marockého království

Realizace: Instalace Joomla