History

Stručná historie

Maroko bylo od starověku ovlivňováno mnohými kulturami. Každá z nich zanechala nesmazatelnou stopu. Právě díky tomu můžeme mluvit o jedinečném historickém dědictví

 Tolerance a otevřenost

Různé civilizace, které se na území Maroka vystřídaly, ovlivnily naši identitu, což bezpochyby vysvětluje toleranci a otevřenou mysl Maročanů. V Maroku nedochází k žádným kulturním rozporům, ale pouze k setkávání a sdílení.

Berberský původ

Podle pověsti to byl Herkules, kdo stvořil Maroko, když otevřel Gibraltarský průliv. V každém případě je přítomnost lidí prokázána na 300000 let zpět. Země, původně obývaná Berbery, se otevřela Fénickým a Kartaginským vlivům, následně si ji podrobili Římané až do 5. století. Ti zanechali památky, jako je místo ve městě Volubilis zasvěcené blahobytu, který pocházel ze zemědělské výroby. Roku 647 započali Arabové a islám dobývání Maroka.

Království a dynastie

Roku 788 Idriss I., soupeřící s mocí Bagdádu, založil Idrisské království. Poté následovala dynastie Almorávidů, berberských dobyvatelů z jihu, Almohadů, jejichž moc se rozprostírala až do muslimského Španělska, a Merinidů, Berberů z výšin

Různorodé dědictví

Náboženská tolerance, andaluské dědictví a prosperita těchto dynastií vytvořily poklady, které jsou nyní základem kulturního, uměleckého a architektonického bohatství země. Od 16. století arabské říše Saadianského a následně Alavitského původu zajišťovaly jednotu a nezávislost Maroka. Dnes v Maroku vládne Jeho Výsost Král Muhammad VI., korunovaný 30 července 1999; je dvacátým třetím králem v Alavitské dynastii, která se dostala k moci na začátku 17. století. Království zajišťuje jednotu země a vláda Muhammada VI. je ve znamení touhy vybudovat sjednocený a moderní stát, jež respektuje své tradice a svou identitu.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013 Velvyslanectví Marockého království

Realizace: Instalace Joomla