Population

Většina Maročanů jsou sunnitští muslimové s berberskými, arabskými nebo smíšenými arabsko-berberskými kořeny. Maroko bylo Berbery obýváno již před 5000 lety.

Arabové dobyli území, které se mělo stát Marokem, v 7. a 11. Století, v té době ještě pod nadvládou různých Byzantinských knížat a římsko-berberských knížectví, která položila základ arabsko-berberské kultuře. Část obyvatelstva jsou Haratinové a Gnawové, jedná se o černou nebo smíšenou rasu „Maročanů“. Marocká židovská menšina se zmenšila na 7000 osob.

Většina ze 1000000 cizinců bydlících v Maroku jsou Francouzi a Španělé převážně pracující pro evropské nadnárodní společnosti. Nedávné studie ukazují jasně, že zde není významný genetický rozdíl mezi arabským a arabsky nemluvícím obyvatelstvem, s důrazem na podobnou situaci ve větší části arabského světa.

Arabizace probíhala především cestou akulturace původního obyvatelstva v průběhu času. Přesto, ve shodě s „European Journal of Human Genetics“ (Evropský časopis pro lidskou genetiku), jsou severozápadní Afričané geneticky bližší Iberům a ostatním Evropanům než subsaharským Afričanům.


Copyright © 2013 Velvyslanectví Marockého království

Realizace: Instalace Joomla