Monarchie

Klíčové pro nové uspořádání je bezpochyby bezprostřední a jednoznačné položení regulativních principů marockého politického systému v nové ústavě: „Maroko je konstituční demokratická, parlamentární a společenská monarchie. Konstituční systém království je založen na oddělení, rovnováze a spolupráci různých sil a stejně tak i na občanství a zastupitelské demokracii, zásadách dobré vlády a korelaci mezi odpovědností a zodpovědností.


Copyright © 2013 Velvyslanectví Marockého království

Realizace: Instalace Joomla