Parliament

Sněmovna reprezentantů

Zákonodárný sbor pro funkční období 2011 - 2016

Orgány sněmovny reprezentantů:

Předseda:

Karim Ghellab (strana Istiqlal)

Místopředsedové:

1. Místopředseda Mohamed Amara – Strana Spravedlnosti a rozvoje (PJD).

2. Místopředseda Abdelwahed Ansari – Strana Istiqlal "Jednota a Rovnost"

3. Místopředseda Mohamed Abbou - Strana nezávislé národní jednoty (RNI).

4. Místopředseda Khadija Rouissi – Strana autenticity a modernosti (PAM).

5. Místopředseda Abdelali Doumou – Strana socialistická sociální jednoty lidu (USFP).

6. Místopředseda Abdelkader Tatou - Strana Haraki lidové hnutí (MP).

7. Místopředseda Mohamed Joudar – Strana konstituční jednoty (UC).

8. Místopředseda Charafat Afilal - Strana demokratická a progresivní

Přísedící:

Abdellah Bouanou (strana PJD).

Boulone Salek (strana Jednota a Rovnost).

Sekretáři sněmovny:

Ouadie Benabdellah (strana RNI).

Jamila Messali (PJD).

Abdellatif Berrahou (PJD).

Předsedové parlamentních klubů:

Abdelaziz Amari (strana PJD).

Noureddine Mediane (strana Istiqlal Jednota a Rovnost).

Rashid Shafiq (strana RNI).

Abdellatif Ouahbi (strana PAM).

Ahmed Zaidi (Socialisté).

Mohamed Moubdie (strana Haraki).

Chaoui Bellasal (strana UC).

Rachid Roubkane (demokratická a progresivní strana).

Sněmovna rádců

 

 

 

 

 

 

 

Sněmovna rádců byla ustanovena ústavou z roku 1996 až do konce funkčního období. Volbou nové sněmovny v červenci vešly v činnost nová ustanovení z ústavy z roku 2011, konkrétně článek 63. Ten tvrdí:

„Sněmovna rádců má nejméně 90 a nejvíce 120 členů volených nepřímo všeobecným hlasováním na 6 let podle tohoto rozdělení: Tři pětiny členů reprezentují místní autority. Toto číslo je dané podle regionů v poměru k jejich vlastní populaci a zaznamenanému majetku. Třetina z nich je určena pro ty, které v každém regionu volí městská rad ze svých členů. Zbylé dvě třetiny jsou voleny volební komisí tvořenou členy místních komunálních, provinciálních a prefekturních rad.

Dvě pětiny členů jsou voleny v každém regionu volební komisí z volených zástupců profesních komor a nejreprezentativnějších zaměstnanců profesních organizací a ze zástupců zaměstnanců volených na národní úrovni volební komisí.

Počet členů Sněmovny rádců a volebního systému, počet těch, kteří jsou voleni v každém volebním obvodu, rozdělení křesel podle regionů, požadavky, které musí volený člen splňovat, i neslučitelnosti spojené s funkcí, pravidla omezující hromadění mandátů, stejně jako pravidla k řešení námitek jsou určovány organickým zákonem. Předseda sněmovny rádců, funkcionáři, stejně jako předsedové stálých komisí a kanceláří jsou voleni na začátku funkčního období a v jeho polovině.

Volba úředníků se konala podle poměrného podílu stran.“


Copyright © 2013 Velvyslanectví Marockého království

Realizace: Instalace Joomla